NAJVEĆI BROJ IZVOZNIKA I UVOZNIKA U ŽUPANIJI GRAD ZAGREB

Fina: Vrijednost izvoza veća je od vrijednosti uvoza u 18 županija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Prema rezultatima poduzetnika u 2019. godini, promatrano na razini županija, gospodarsku sliku Hrvatske i dalje karakterizira velika razlika u razvijenosti pojedinih regija, županija, što potkrepljuju podaci analize Fine.

Poduzetnici čije je sjedište u županiji Grad Zagreb, u usporedbi s poduzetnicima u drugim županijama prvi su po broju poduzetnika (udio 33,5%), broju zaposlenih (udio 38,4%), ukupnim prihodima (udio 50,2%), izvozu (udio 39%), uvozu (udio 60,0%) i drugim financijskim rezultatima.

Iza Grada Zagreba, prema ukupnim prihodima, poduzetnici su Zagrebačke, Splitsko-dalmatinske i Primorsko-goranske županije, dok su prema izvozu drugi poduzetnici Istarske županije, treći poduzetnici Varaždinske, a četvrti poduzetnici Zagrebačke županije.

Izvoz je u 2019. bio veći nego u 2018. godini u 17 županija, a poduzetnici u četiri županije ostvarili su manji izvoz.

Prema vrijednosti izvoza po poduzetniku prva je Vukovarsko-srijemska županija s 3 mil. kn, druga Varaždinska s gotovo 2,4 mil. kn, a treća Krapinsko-zagorska županija s gotovo 1,8 mil. kn prihoda od izvoza.

U Varaždinskoj županiji najveći su izvoznici BOXMARK LEATHER d.o.o., YTRES d.o.o. i Wollsdorf Components d.o.o. koji su ukupno ostvarili 2,6 mlrd. kn prihoda od izvoza.

U Krapinsko-zagorskoj županiji najveći su izvoznici Vetropack Straža d.d. i OMCO CROATIA d.o.o., s ukupno 1,2 mlrd. kn prihoda od izvoza, dok su najveći izvoznici u Istarskoj županiji Valamar Riviera d.d., PLAVA LAGUNA d.d. i MAISTRA d.d., s ukupno ostvarenih 3,5 mlrd. kn prihoda od izvoza.

Najveći broj izvoznika, ali i uvoznika je u Gradu Zagrebu.

U još 11 županija broj uvoznika veći je od broja izvoznika te je i na razini RH uvoznika više od izvoznika za 773 poduzetnika.

Unatoč tome vrijednost izvoza veća je od vrijednosti uvoza u 18 županija, a u tri županije je manja. U Gradu Zagrebu izvoz je veći od uvoza za 23,6 mlrd. kn, u Zagrebačkoj županiji za 4,9 mlrd. kn i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za 53 mil. kn.

Slijedom navedenoga trgovinski saldo je pozitivan i na razini RH te iznosi 151,5 mlrd. kn i veći je 5,6% od trgovinskog salda u 2018. godini koji je iznosio 143,4 mlrd. kn.

Druga po broju izvoznika je Istarska županija s 1.887 izvoznika, a treća Primorsko-goranska županija s 1.704 izvoznika.

Više od tisuću izvoznika imaju još dvije županije: Zagrebačka (1.661) i Splitsko-dalmatinska (1.329).

Izvor: Fina

Podijeli.

Komentiranje nije dozvoljeno.