AKCIJA "USUSRET USKRSU"

Državni inspektorat pojačava nadzor diljem Hrvatske

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Državni inspektorat provodi pojačane nadzore klaonica, postrojenja za preradu mesa, mesnica, farmi kokoši nesilica, objekata za prikupljanje i isporuku jaja i trgovačkih lanaca u sklopu akcije “Ususret Uskrsu”. 

U akciji sudjeluju veterinarski, sanitarni i poljoprivredni inspektori Državnog inspektorata, a posebna pažnja usmjerena je na proizvode koji se pojačano kupuju i konzumiraju u ovom razdoblju godine – jaja, luk, rotkvice, suhomesnati proizvodi, šunke, janjetina, boje za jaja i sl.

“Koordiniranim djelovanjem više inspekcija detaljno provjeravamo situaciju na tržištu te kao institucija doprinosimo da se u ponudi mogu pronaći samo zdravstveno ispravni proizvodi zadovoljavajuće kvalitete”, rekao je glavni državni inspektor dr. sc. Andrija Mikulić koji je naglasio kako se ovakvi nadzori obavljaju na području cijele Republike Hrvatske.

“Subjekti u poslovanju s hranom u svim fazama proizvodnje prerade i distribucije moraju osigurati da hrana udovoljava propisima te da svi proizvodi zadovoljavaju mikrobiološke kriterije”, rekao je viši veterinarski inspektor dr. sc. Zdravko Lukac. Uz to, dodao je da u nekim fazama inspekcijskog nadzora veterinarska inspekcija provodi uzorkovanje hrane životinjskog porijekla što je potrošačima dodatno jamstvo da kupuju i konzumiraju proizvode propisane kvalitete.

Istovremeno, poljoprivredni inspektori nadziru usklađenost mladog luka i rotkvica s općim tržišnim standardima te deklariranje proizvoda. “Voće i povrće, u ovom slučaju, rotkvice i mladi luk, moraju biti točno deklarirani te moraju biti potpuno svježi i ne smiju imati znakove oštećenja i prisutne štetnike”, rekla je viša poljoprivredna inspektorica Anica Lešković. Dodala je kako kod kupovine jaja građani trebaju obratiti pozornost na rokove trajanja.

U ovoj koordiniranoj akciji sudjeluje i sanitarna inspekcija koja nadzire porijeklo, slijedivost, uvijete čuvanja i označavanja hrane. Poseban naglasak je stavljen na označavanje boja za jaja što uključuje provjeru pravilnog korištenja aditiva.

Podijeli.

Komentiranje nije dozvoljeno.